ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาหารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห (อ่าน 159) 27 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) โดยทางโรงเรียนได้ประกาศคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเส (อ่าน 164) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ได้รับหนังสืออนุญาตให้สถานศึกษาเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-site สลับชั้นมาเรียนและ on-hand ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 717) 24 พ.ย. 64
ประกาศเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 872) 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน แบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน) ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายดีขึ้น (อ่าน 799) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (โรงเรียนวัดเขาจำปา - เทียนราษฎร์อุทิศ) (อ่าน 1036) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เรื่องการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึก (อ่าน 1504) 07 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)เรื่องการปรับลดเวลาและการการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา เน (อ่าน 1624) 15 ม.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 1625) 03 ม.ค. 64
มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 1574) 02 ม.ค. 64
ประกาศการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1548) 28 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1876) 21 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1952) 17 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2234) 20 ก.พ. 61
เกษียณ ครูนิภา ศิริมงคล รร.วัดเขาจำปาฯ สพป.สระบุรี เขต 1 (อ่าน 46) 01 ต.ค. 60
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) (อ่าน 2279) 21 ก.ค. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2559 (อ่าน 1677) 20 เม.ย. 59
ตารางสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net (อ่าน 1775) 10 ก.ย. 58
ประกาศผลการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1631) 21 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รายละเอียดคลิก) (อ่าน 1659) 10 ส.ค. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1562) 10 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ ได้รับเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ ผอ. (อ่าน 1539) 19 ก.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 1431) 03 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อป (อ่าน 1383) 29 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา (โครงการคืนครูให้นัก (อ่าน 1494) 21 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (อ่าน 1410) 03 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดคลิก) (อ่าน 1333) 07 ม.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค) ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 (อ่าน 1417) 22 ธ.ค. 57
ตารางติวเข้มเตรียมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 หลังเลิกเรียน (อ่าน 3101) 22 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 18-19 ธ.ค.2557 (อ่าน 1102) 23 พ.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1396) 20 พ.ย. 57
สรุปรายการตัวแทนระดับภาคการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1058) 20 พ.ย. 57
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) (อ่าน 1944) 11 พ.ย. 57
นักเรียนร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดพระพุทธฉาย 6 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 1017) 06 พ.ย. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 1042) 06 พ.ย. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 (อ่าน 966) 29 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 (อ่าน 1240) 29 ก.ย. 57
กำหนดการสอบ pre o-net ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 กันยายน 2557 (อ่าน 1256) 29 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล วันที่ 26 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1042) 22 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 29 ส.ค.57 (อ่าน 974) 20 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ 21 ส.ค.57 (อ่าน 991) 20 ส.ค. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส..ค.2557 (อ่าน 987) 15 ส.ค. 57
นักรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ (อ่าน 967) 13 ส.ค. 57
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานอาเซียน กับ สพป.สระบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วันที่ 15 ส.ค 2557 (อ่าน 1017) 13 ส.ค. 57
สัปดาห์อาเซียนของโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) วันที่ 5 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1100) 01 ส.ค. 57