ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 205) 21 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 599) 17 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 943) 20 ก.พ. 61
เกษียณ ครูนิภา ศิริมงคล รร.วัดเขาจำปาฯ สพป.สระบุรี เขต 1 (อ่าน 33) 01 ต.ค. 60
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) (อ่าน 1169) 21 ก.ค. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2559 (อ่าน 1005) 20 เม.ย. 59
ตารางสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net (อ่าน 1222) 10 ก.ย. 58
ประกาศผลการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1073) 21 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รายละเอียดคลิก) (อ่าน 1110) 10 ส.ค. 58
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1048) 10 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ ได้รับเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ ผอ. (อ่าน 1106) 19 ก.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 1108) 03 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อป (อ่าน 989) 29 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา (โครงการคืนครูให้นัก (อ่าน 1084) 21 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (อ่าน 1002) 03 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดคลิก) (อ่าน 932) 07 ม.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค) ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 (อ่าน 1024) 22 ธ.ค. 57
ตารางติวเข้มเตรียมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 หลังเลิกเรียน (อ่าน 2360) 22 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 18-19 ธ.ค.2557 (อ่าน 763) 23 พ.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1049) 20 พ.ย. 57
สรุปรายการตัวแทนระดับภาคการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 679) 20 พ.ย. 57
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) (อ่าน 1552) 11 พ.ย. 57
นักเรียนร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดพระพุทธฉาย 6 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 667) 06 พ.ย. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 684) 06 พ.ย. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 (อ่าน 631) 29 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 (อ่าน 871) 29 ก.ย. 57
กำหนดการสอบ pre o-net ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 กันยายน 2557 (อ่าน 880) 29 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล วันที่ 26 สิงหาคม 2557 (อ่าน 716) 22 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 29 ส.ค.57 (อ่าน 676) 20 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ 21 ส.ค.57 (อ่าน 636) 20 ส.ค. 57
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส..ค.2557 (อ่าน 641) 15 ส.ค. 57
นักรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ (อ่าน 688) 13 ส.ค. 57
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานอาเซียน กับ สพป.สระบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วันที่ 15 ส.ค 2557 (อ่าน 709) 13 ส.ค. 57
สัปดาห์อาเซียนของโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) วันที่ 5 สิงหาคม 2557 (อ่าน 818) 01 ส.ค. 57