กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู คศ.1

นางสาววิมลรัตน์ พันธุ์สุมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0