กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญสิริ สุไวศยวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ เกษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0