กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิมลรัตน์ พันธุ์สุมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1