กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0922543974

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3