ผู้บริหาร

นางชญาดา มั่นศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/07/2014
ปรับปรุง 27/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 1171086
Page Views 1360837
โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) ดงตะงาว ดอนพุด
2 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ดงตะงาว ดอนพุด
3 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ดอนพุด ดอนพุด
4 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) บ้านหลวง ดอนพุด
5 โรงเรียนวัดช้าง บ้านหลวง ดอนพุด
6 โรงเรียนวัดบ้านรี ไผ่หลิ่ว ดอนพุด 036-385457
7 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ตลาดน้อย บ้านหมอ
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตลาดน้อย บ้านหมอ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ตลาดน้อย บ้านหมอ
10 โรงเรียนวัดสารภี บางโขมด บ้านหมอ
11 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 บางโขมด บ้านหมอ
12 โรงเรียนวัดม่วงน้อย บ้านครัว บ้านหมอ
13 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) บ้านครัว บ้านหมอ
14 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) บ้านครัว บ้านหมอ 036281454
15 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา บ้านหมอ บ้านหมอ 036-201182
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) บ้านหมอ บ้านหมอ
17 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สร่างโศก บ้านหมอ (036) 300075
18 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สร่างโศก บ้านหมอ
19 โรงเรียนวัดโคกงาม สร่างโศก บ้านหมอ
20 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สร่างโศก บ้านหมอ 036-201995
21 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สร่างโศก บ้านหมอ 036-202840
22 โรงเรียนวัดโคกเสลา หนองบัว บ้านหมอ
23 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลกกินแบ่งฯ) หนองบัว บ้านหมอ
24 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) หนองบัว บ้านหมอ
25 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ บ้านหมอ
26 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่ บ้านหมอ
27 โรงเรียนวัดมะขามเรียง ไผ่ขวาง บ้านหมอ
28 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) ไผ่ขวาง บ้านหมอ
29 โรงเรียนพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท
30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ธารเกษม พระพุทธบาท
32 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ธารเกษม พระพุทธบาท
33 โรงเรียนบ้านพุซาง ธารเกษม พระพุทธบาท
34 โรงเรียนธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท
35 โรงเรียนบ้านซับครก นายาว พระพุทธบาท
36 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งฯ) นายาว พระพุทธบาท
37 โรงเรียนบ้านสระลำใย นายาว พระพุทธบาท
38 โรงเรียนเมธาวีร์วิทยาคม พระพุทธบาท พระพุทธบาท
39 โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท พระพุทธบาท
40 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) พระพุทธบาท พระพุทธบาท 036-266281
41 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท พระพุทธบาท
42 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท
43 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) พุกร่าง พระพุทธบาท
44 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) พุกร่าง พระพุทธบาท
45 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว พุกร่าง พระพุทธบาท 036-733202
46 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 พุคำจาน พระพุทธบาท
47 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พุคำจาน พระพุทธบาท
48 โรงเรียนบ้านธารทองแดง พุคำจาน พระพุทธบาท 036 267579
49 โรงเรียนวัดหนองจิก หนองแก พระพุทธบาท
50 โรงเรียนวัดส้มป่อย หนองแก พระพุทธบาท
51 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) หนองแก พระพุทธบาท
52 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
53 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
54 โรงเรียนวัดหนองโป่ง(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
55 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 036-239010
56 โรงเรียนวัดเขาวง เขาวง พระพุทธบาท
57 โรงเรียนบ้านซับชะอม เขาวง พระพุทธบาท -
58 โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาวง พระพุทธบาท
59 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ม่วงหวาน หนองแซง
60 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ม่วงหวาน หนองแซง
61 โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) หนองกบ หนองแซง
62 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ หนองกบ หนองแซง
63 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ หนองควายโซ หนองแซง
64 โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองควายโซ หนองแซง
65 โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา หนองแซง 0-3672-6551
66 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพ หนองแซง
67 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองแซง หนองแซง
68 โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน หนองแซง
69 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ โคกสะอาด หนองแซง
70 โรงเรียนวัดงิ้วงาม(กำลังดำเนินการล้มเลิก) โคกสะอาด หนองแซง
71 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า หนองแซง
72 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ไก่เส่า หนองแซง
73 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ดอนทอง หนองโดน
74 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี บ้านกลับ หนองโดน
75 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) บ้านกลับ หนองโดน 0-3639-6331
76 โรงเรียนวัดหัวถนน บ้านโปร่ง หนองโดน
77 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หนองโดน หนองโดน
78 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) หนองโดน หนองโดน 0-3639-7066
79 โรงเรียนวัดหนองระกำ(กำลังดำเนินการล้มเลิก) หนองโดน หนองโดน
80 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
81 โรงเรียนวัดสุนันทาราม บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
82 โรงเรียนวัดแพะโคก ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
83 โรงเรียนวัดท่าวัว ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
84 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ 0-3623-7155
85 โรงเรียนวัดเพลียขวา(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
86 โรงเรียนวัดวังเลน พุแค เฉลิมพระเกียรติ
87 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม พุแค เฉลิมพระเกียรติ
88 โรงเรียนวัดพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ
89 โรงเรียนวัดหนองหว้า พุแค เฉลิมพระเกียรติ
90 โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
91 โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
92 โรงเรียนบ้านหนองจาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
93 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
94 โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
95 โรงเรียนวัดป่าคา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
96 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
97 โรงเรียนวัดมงคล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
98 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
99 โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
100 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
101 โรงเรียนวัดป่าสัก ดาวเรือง เมืองสระบุรี
102 โรงเรียนวัดหนองบัว ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
103 โรงเรียนวัดห้วยลี่ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
104 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด เมืองสระบุรี
105 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
106 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
107 โรงเรียนพิชิตวิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
108 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
109 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปากเพรียว เมืองสระบุรี
110 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ปากเพรียว เมืองสระบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ปากเพรียว เมืองสระบุรี
112 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ปากเพรียว เมืองสระบุรี 036-211167
113 โรงเรียนบำรุงวิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
114 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
115 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
116 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
117 โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 036-712665 , 08 8255 9655 (ผอ.สมนึก กำลังเดช)
118 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
119 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ หนองยาว เมืองสระบุรี
120 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง หนองยาว เมืองสระบุรี
121 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง หนองยาว เมืองสระบุรี
122 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หนองโน เมืองสระบุรี
123 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก หนองโน เมืองสระบุรี 0-3639-1152
124 โรงเรียนวัดนาร่อง หนองโน เมืองสระบุรี
125 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก โคกสว่าง เมืองสระบุรี
126 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต้นตาล เสาไห้
127 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) ท่าช้าง เสาไห้
128 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) บ้านยาง เสาไห้
129 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เสาไห้
130 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) พระยาทด เสาไห้
131 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) พระยาทด เสาไห้
132 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ม่วงงาม เสาไห้ (07)1220798
133 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ม่วงงาม เสาไห้
134 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สวนดอกไม้ เสาไห้ 036340977
135 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สวนดอกไม้ เสาไห้
136 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา หัวปลวก เสาไห้
137 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ หัวปลวก เสาไห้
138 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย หัวปลวก เสาไห้
139 โรงเรียนวัดห้วยหวาย หัวปลวก เสาไห้
140 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) หัวปลวก เสาไห้
141 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) เมืองเก่า เสาไห้ 0870467949
142 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) เริงราง เสาไห้
143 โรงเรียนเสาไห้ เสาไห้ เสาไห้
144 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เสาไห้ เสาไห้
145 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เสาไห้ เสาไห้ 036 332 165