ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขัน Cross word ชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน (ระดับภาค ครั้งที่ 63)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ศศิวิมล หอมขจร, ด.ญ.สุภาภรณ์ อินงาม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,22:30   อ่าน 520 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,22:10   อ่าน 504 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค ครั้งที่ 63)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วาวรี โสมาษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,22:06   อ่าน 529 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค ครั้งที่ 63)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ฐิติมา แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,22:02   อ่าน 798 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 รางวัลได้เข้าร่วม (ระดับภาค ครั้งที่ 62)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.คนิน พุดวิเศษ, ด.ญ.วิไลพร วงศ์ลำใย
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,21:58   อ่าน 864 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1-3 เหรียญทอง รองอันดับ 2 (ระดับภาค) ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อภิสิทธิ์ รากพุฒ, ด.ช.ไพบูลย์ ศิริกุล
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,21:56   อ่าน 797 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน (ระดับภาค ครั้งที่ 62)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ฐิติกร นันทพันธ์, ด.ญ.วรานันท์ ขำยัง, ด.ญ.สโรชา พระฉาย, ด.ญ.โสภิดา พรมมา, ด.ช.ไพรวัลย์ ชื่น
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,21:52   อ่าน 603 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม Cross word ชั้น ม.1-3 รางวัลได้เข้าร่วม (ระดับภาค ครั้งที่ 62)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ศศิวิมล หอมขจร, ด.ญ.สุภาภรณ์ อินงาม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,21:46   อ่าน 509 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค ครั้งที่ 62)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นุชนาฎ ดอนโครตจันทร์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,21:40   อ่าน 706 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (ประเภทบินไกล) โดยการปล่อยด้วยมือ ชั้น ม.1-3 รางวัลได้เข้าร่วม (ระดับภาค ครั้งที่ 62)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.จเร พวงราช, ด.ช.ณัฐภัทร แช่มมณี
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2558,21:34   อ่าน 766 ครั้ง