ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กระดาษช่วยคิดคะแนนตัวชี้วัด
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2558,20:10  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานภาษาอังกฤษp105
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2558,22:51  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานภาษาอังกฤษp104
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2558,22:49  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานภาษาอังกฤษp103
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2558,22:49  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานภาษาอังกฤษp102
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2558,22:48  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานภาษาอังกฤษp101
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2558,22:47  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระดาษช่วยคิดเกรด(เพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม)
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2558,21:27  อ่าน 609 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระเบียบวัดประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,05:22  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา กล้าแข็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2558,20:45  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา กล้าแข็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2558,20:41  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..